Лабораторын хөгжлийг Монголд

Эрүүл мэндийг бүхний түрүүнд, Эрүүл мэндийг технологийн дэвшлийн тусламжтайгаар сайжруулах /эрт оношлох/ болон Лабораторийн үйл ажиллагааны бүтээмжийг сайжруулах уриатайгаар бид ажилладаг.